За проекта

Цели, резултати
Повече

Екип

Съществен фактор за успеха на проекта са хората, които го управляват.

Екипът не е нужно да бъде много голям, но трябва да бъде достатъчен, за да позволи генерирането на идеи, написването на проекта, редакцията на текста, подготовката на бюджета, техническите дейности. Съществен фактор за успеха на проекта са хората, които го управляват. Затова от самото начало е необходимо да вложите усилия за създаването на екип, който работи добре като цяло. Всеки негов член трябва да знае какво се очаква от него и в какъв срок трябва да осъществи задачата си. Ролите зависят от особеностите на проекта, като често две или повече длъжности се поемат от един човек.

Повече

Партньори

Сигурен фактор за успеха са соделените усилия.

Бенефициент: Икономически университет - Варна

Партньори:
Технически университет - Варна, гр. Варна
Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров", гр. Варна
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", гр. Шумен

Повече

Събития

Актуално за проекта

Вижте най-интересното около проекта, предстоящите и минали събития

Тук

Ready to publish your first post? Get started here.

St. Valentine Promo

A romantic weekend for couples. 50% off.
Book it Now

The Guestbook

What our guests told about us.
Read all Posts

Location

In the heart of Sweden.

At vero Callipho et post eum Diodorus, cum is alter voluptatem adamavisset, alter vacuitatem doloris, neuter honestate carere potuit, quae est a nostris laudata maxime. Et hanc quidem primam exigam a te operam, ut audias me quae a te dicta sunt refellentem.

View on Maps
Error: Cannot load the Instagram feed.

Pics

Latest from Instagram
Follow Us