Морско училище е партньор в проект за модернизация на висшето образование