ШУ „Епископ Константин Преславски“ – покана към студенти и докторанти за участие в изходящи мобилности – Етап 2, в изпълнение на дейност 14 „Изходяща мобилност на студенти и докторанти“ по проект EDUTransform

Дейност 14 „Изходяща мобилност за обучение на студенти и докторанти“ дава възможност за участие в мобилност за обучение на студенти и докторанти, иможе да се отнася до всяка тематична област/академична дисциплина от учебната програма на студента/докторанта, като периодът на обучение в чужбина е частот учебната програма за придобиване на съответната образователна степен (ОКС бакалавър, ОКС магистър илиОКС доктор). Изходящата мобилност за обучение на студенти и докторанти по настоящата дейност е пряко свързана с тяхното обучение и се осъществява от чуждестранен асоцииран партньор, който е удостоен с хартаза висше образование „Еразъм“.

Професионални направления: 5.3, 4,6 и 5.13
Приемащи университети:

  1. Liepaja University (Латвия);
  2. Lucian Blaga University of Sibiu (Румъния);
  3. Bucharest University of Economic Studies (Румъния);
  4. University of Bucharest (Румъния);
  5. Tomas Bata University in Zlin (Чехия);
  6. Spiru Haret University of Bucharest (Румъния);
  7. Kazimierz Qielki University (Полша).

Срок за кандидатстване: 07.04.2023 г.

Адрес за подаване на документи: гр. Шумен 9700, ул. „Университетска“ 115, корпус 3, стая 412 или стая 211.

Изисквания за участие и необходими документи:

Покана за участие в изходящи мобилности за студенти и докторанти

Приложение 2. Заявление за участие в мобилност (докторанти)

Приложение 3. Заявление за участие в мобилност (студенти)

Лица за контакт за следващи възможности за участия в мобилности за студенти и докторанти:

Проф. д-р Събин Иванов, s.ivanov@shu.bg

Доц. д-р Радостина Енчева, мейл: r.encheva@shu.bg