доц. д-р Божидар Чапаров

Ръководител проект

Мирослава Иванова

Водещ координатор

Ива Игнатова

Юрист

Гергана Нанева

Счетоводител
Владимир Новаков

Владимир Новаков

Експерт "Обществени поръчки"

Елица Виденова

Експерт "Публичност"

Миглена Станева

Експерт "Административно обслужване"

доц. д-р Силвия Благоева-Карамфилова

Координатор "Модернизация на учебната документация"

Мариана Петкова

Координатор "Модернизация на учебната документация"

Мариета Христова

Координатор "Модернизация на учебната документация"

Ивелина Тодорова

Координатор "Кариерно консултиране на студенти"

Мариана Гегова

Координатор "Обучения на преподаватели"

Йорданка Георгиева

Координатор "Специализации и мобилности"