Икономически университет – Варна:
Общ брой краткосрочни специализации, разпределение по видове, професионални направления и асоциирани партньори:
(1) Общ брой краткосрочни специализации – 25 бр. за цялата дейност №10 и от всички видове.
(2) Разпределение по професионални направления:
2.1 За ПН 3.8: 15 краткосрочни специализации, от които:
2.1.1 Двуседмични – 6 бр.:
– 2 бр. в Румъния, Bucharest University of Economic Studies – Група 3- от 100 до 499 км.;
– 2 бр. в Словакия, University of Economics in Bratislava – Група 3 от 500 до 1999 км.;
– 2 бр. в Хърватска, University of Rjeka- Група 3 – от 500 до 1999 км.;
2.1.2 Едномесечни – 5 бр.:
– 1 бр. в Румъния, Bucharest University of Economic Studies – Група 3- от 100 до 499 км.;
– 2 бр. в Словакия, University of Economics in Bratislava -Група 3 от 500 до 1999 км.;
– 2 бр. в Хърватска, University of Rjeka- Група 3 – от 500 до 1999 км.;
2.1.3 Двумесечни – 4 бр.:
– 1 бр. в Румъния, Bucharest University of Economic Studies – Група 3- от 100 до 499 км.;
– 1 бр. в Словакия, University of Economics in Bratislava-Група 3 от 500 до 1999 км.;
– 2 бр. в Хърватска, University of Rjeka- Група 3 – от 500 до 1999 км.

2.2 За ПН 4.6: 10 краткосрочни специализации, от които:
2.2.1 Двуседмични – 8 бр.:
– 2 бр. в Румъния, Bucharest University of Economic Studies – Група 3- от 100 до 499 км.;
– 1 бр. в Латвия, Liepaja University-Група 3 от 500 до 1999 км.;
– 3 бр. в Румъния, Lucian Blaga University of Sibiu- Група 3- от 100 до 499 км.;
– 2 бр. в Италия, University of Pavia- Група 2 – от 500 до 1999 км.;
2.2.2 Едномесечни – 2 бр.:
– 1 бр. в Румъния, Bucharest University of Economic Studies – Група 3- от 100 до 499 км.;
– 1 бр. в Румъния, Lucian Blaga University of Sibiu- Група 3- от 100 до 499 км..