Мобилности по П.Н 3.8 според проектното предложение 7 2 1 10
Bucharest University of Economic Studies Група 3 – от 100 до 499 км. 3 1 1 5
University of Economics in Bratislava Група 3- от 500 до 1999 км. 2 1 0 3
University of Rjeka – Група 3 – от 500 до 1999 км. 2 0 0 2
Мобилности по П.Н 4.6 според проектното предложение 7 4 6 17
Bucharest University of Economic Studies -Група 3- от 100 до 499 км. 1 0 0 1
Liepaja University – Група 3 от 500 до 1999 км. 1 1 1 3
Lucian Blaga University of Sibiu – Група 3- от 100 до 499 км. 3 3 3 9
University of Pavia- Група 2 – разстояние от 500 до 1999 км. 2 0 2 4
Общо П.Н 3.8 + П.Н 4.6 27