Разпределение на изх. моб. по асоциирани партн. за П.Н 3.8

1 бр. за докторант – Bucharest University of Economic Studies Група 3 – от 100 до 499 км.

1 бр. за докторант – University of Rjeka – Група 3 – от 500 до 1999 км.

2 бр. за студенти – University of Economics in Bratislava Група 3- от 500 до 1999 км.

1 бр. за студент – University of Rjeka – Група 3 – от 500 до 1999 км.

Разпределение на изх. моб. по асоциирани партн. за П.Н 4.6

1 бр. за докторант – Bucharest University of Economic Studies -Група 3- от 100 до 499 км.

1 бр. за докторант – Liepaja University – Група 3 от 500 до 1999 км.

3 бр. за студентни – Lucian Blaga University of Sibiu – Група 3- от 100 до 499 км.