ИУ-Варна

В своята 100-годишна история ИУ-Варна е подготвил над 155 хиляди икономисти, сред които много чужди граждани на повече от 60 страни, реализирали се успешно у нас и в чужбина. Той е един от основните стълбове на икономическото образование и наука в страната, който се развива като предприемаческа и социално отговорна институция. Днес в него се обучават над 7 500 български и чуждестранни студенти. Подготвят ги над 230 редовни преподаватели, над 100 от които са хабилитирани. Те са креативни и с постоянно научно израстване – над 40% от тях имат собствен бизнес или консултират такъв с експертния и научния си потенциал.

Икономически университет - Варна, Бенефициент

В настоящия момент ТУ-Варна разполага с пасивен сграден фонд с разгъната застроена площ от 67542 кв. м. Университетът разполага с 3 студентски общежития с 1450 места и 2 студентски стола. Студентските общежития се намират на разстояние приблизително 750 м от сградите на университета.

Компактното разположение на университета, общежитията и стола създава благоприятни условия за живот и работа на студентите.

Технически университет - Варна, гр. Варна

Подготовка на висококвалифицирани специалисти за българските ВМС и морската индустрия и научно осигуряване на трансформацията на ВМС и развитието на морския сектор на Република България. Основни цели:

Обучение на офицери за ВМС с висше военно и гражданско образование;

Обучение на морски кадри с висше образование за степени „Доктор“, „Магистър“ и „Бакалавър“ за гражданския флот;

Следдипломна квалификация на морски кадри;

Провеждане на научни изследвания в интерес на трансформиращите се ВМС на Република България и морската индустрия.

Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров", гр. Варна

Шуменският университет е утвърдено висше училище, чийто академичен профил обхваща универсума на висшето образование като единство от хуманитарни, природни, математически, информационни, педагогически, социални и технически науки. Той реализира адекватни на своето съвремие мисия, визия, стратегически политики и добри практики на управление с  ясни тенденции за подобряване на качеството на образованието.

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", гр. Шумен