Дейност 10. „Краткосрочни специализации на преподаватели“

Вижте повече ...

Дейност 14. „Изходяща мобилност за обучение настуденти и докторанти“

Вижте повече ...

Дейност 15. „Изходяща мобилност за обучение, преподаване и НИД на постдокторанти, специализанти, млади учени, изследователи и учени“

Вижте повече ...

Дейност 16. „Входяща мобилност на чуждестранни преподаватели с цел преподаване“

Вижте повече ...