• Интензивни обучения за дигитални умения за преподаватели в ПН 3.8, ПН 5.1, ПН 5.3, ПН 5.13;

  • Интензивни обучения за чуждоезикови умения за преподаватели в ПН 3.8, ПН 4.6, ПН 5.1, ПН 5.3;

Професионални направления (ПН), с които всяко висше училище – партньор участва в проекта са:

ПН 3.8 Икономика: Икономически университет – Варна

ПН 4.6 Информатика и компютърни науки: Икономически университет – Варна Шуменски; университет „Епископ Константин Преславски“

ПН 5.1 Машинно инженерство Технически университет – Варна

ПН 5.3 Комуникационна и компютърна техника Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“; Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“;

ПН 5.13 Общо инженерство Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“