• Продължаващо обучение за езикови умения на преподаватели от ПН 3.8, ПН 5.1,
  • Продължаващо обучение за езикови умения на преподаватели от ПН 4.6.